МЕЖДУНАРОДНИ МОРСКИ ТЕХНОЛОГИЙ - ПРОФЕСИОНАЛНИ  РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ
      Фирмен Профил
      Продукти
      Партньори
      Новини
      Информация
      За Контакти
Bilgarian English
създаден от: MetaVisia
МЕЖДУНАРОДНИ МОРСКИ ТЕХНОЛОГИЙ - ПРОФЕСИОНАЛНИ  РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ
Крайни срокове за въвеждане на Автоматична Идентификационна Система (AIS):
Приета от Конференцията на ИМО на Правителствата Подписали Международната конвенция за Безопастността на Човешкия Живот на Море, 1974: 9 - 13 Декември 2002

Всички кораби от 300 БРТ и повече, плаващи в международни води, и товарни кораби от 500 БРТ и повече, които не плават в международни води, и пасажерски кораби независимо от размера им, трябва да бъдат снаббдени с Автоматична Информационна Система (АИС), както следва:


1. Кораби построени на или след 1ви юли 2002;

2. Кораби на международни плавания построени преди 1ви юли 2002:
a. В случай на пътнически кораби, не по-късно от 1ви юли 2003;
b. В случай на танкери, не по-късно от първия сървей на оборудването за безопастност на или след 1ви юли 2003;
c. В случай на кораби различни от пътнически кораби и танкери, от 50 000 БРТ и повече, не по-късно от 1ви юли 2004;
d. В случай на кораби различни от пътнически кораби и танкери, от 300 БРТ и повече, но по-малко от 50000 БРТ, не по-късно от първия сървей на оборудването за безопастност след 1ви юли 2004, или до 31ви декември 2004, което се случи по-рано;

3. Кораби, които не плават в международни води, построени 1ви юли 2002, не по-късно от 1ви юли 2008.

Крайни срокове за въвеждане на Корабна Система за Сигурност (SSAS):
Изискванията са определени в поправките към SOLAS, глава XI, анекс 6
(Декември 2002).

Следните плавателни средства са обхванати от изискванията и трябва да имат Корабна Система за Сигурност:

1. пасажерски кораби, включително високоскоростни такива – не по-късно от първия сървей на или след 1ви юли 2004

2. петролни танкери, химически танкери, газовози, контейнеровози, и високоскоростни товарни кораби от 500 БРТ и повече - Oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and high-speed cargo vessels of 500 gross tonnage and upwards - не по-късно от първия сървей на или след 1ви юли 2004

3. Други товарни кораби от 500БРТ и повече - не по-късно от първия сървей на или след 1ви юли 2006

Крайни срокове за въвеждане на Опростена Корабна система за Запис на Данните от Пътуването (VDR)
  • Товарни кораби от 20,000 БРТ и повече, построени преди 1 юли 2002 г., при първото планирано сухо докуване след 1 юли 2006 г., но не по-късно от 1 юли 2009 г.;
  • Товарни кораби от 3,000 БРТ и повече, но по-малко от 20,000 БРТ, построени преди 1 юли 2002 г., при първото планирано сухо докуване след 1 юли 2007, но не по-късно от 1 юли 2010 г.; и
  • Местните администрации могат да отменят горните изисквания спрямо товарни кораби, ако същите ще бъдат перманентно извадени от експлоатация до две години от срока, описан по-горе.

Фирмен Профил  |   Продукти  |   Партньори  |   Новини  |   Информация  |   За Контакти
Всички права запазени © Интернационални Морски Технологии